Skip to main content

Vedúci sekcie vo výrobe

Závažná Poruba, Slovakia (Slovak Republic) - Terület felfedezése Termelés Teljes munkaidő

Munkakör leírás

Company description

IKEA Industry je medzinárodná priemyselná skupina, ktorá bola založená v roku 1991 spoločnosťou IKEA a zameriava sa na výrobu a distribúciu nábytku. IKEA Industry je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, v ktorej môže každý prispieť svojím nápadom či názorom. Sme si vedomí toho, že naši ľudia sú cennou devízou, bez ktorej by tento rozvoj nebol možný. Vytvárame pracovné podmienky, umožňujúce zamestnancom neustály rozvoj.


Job description

- vykonávanie činností vo výrobe
- podpora a účasť na tvorbe denných výrobných plánov
- vedenie a reportovanie výrobnej evidencie
- riadenie a motivácia stredne veľkého pracovného kolektívu (cca 20-30 zamestnancov)
- riešenie personálnych otázok súvisiacich s vedením zvereného kolektívu zamestnancov
- operatívna analýza a riešenie problémov ako aj čiastkových úloh podľa zadelenia na jednotlivé oddelenia
- dodržiavanie noriem interných postupov
- kontrola a zabezpečovanie kvality
- participácia na tvorba technologických postupov a pracovných inštrukcií
- participácia na implementácií nových výrobkov do výroby a modifikácií do výrobe
- participácia na kontrole, analýze a zlepšovaní procesov
- participácia na starostlivosť o linky a stroje a o príslušné technologické zariadenia, programovanie, nastavovanie a preventívna a občasná údržba technologických zariadení
- spolupráca s ostatnými oddeleniami podniku za účelom zlepšovania výsledkov podľa KPI nastavených na oddelení
- dodržiavanie pracovného poriadku, pracovných inštrukcií, procedúr, disciplíny a BOZP
- dodržiavanie poriadku a bežnej údržby na svojom pracovisku
- riadenie a motivácia stredne veľkého pracovného kolektívu (cca 20-30 zamestnancov)
- zodpovednosť za dosiahnutie stanovených výsledkov v požadovanom množstve a kvalite
- aktívna účasť v projektoch neustáleho zlepšovania (Lean Production, 5S, SMED... )
- zavádzanie nových pracovných metód a postupov
- vedenie a reportovanie výrobnej evidencie
- riešenie personálnych otázok súvisiacich s vedením zvereného kolektívu zamestnancov
- práca v 3 - zmennej prevádzke


Qualification

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa


More Information

- schopnosť motivovať, viesť a rozvíjať kolektív zverených zamestnancov
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti so zmyslom pre tímovú prácu
- analytické myslenie
- samostatný, aktívny, flexibilný, systematický a zodpovedný typ orientovaný na výsledky